Miroslav Válek (1927-1991) II. - 2. časť

Miroslav Válek (1927-1991) II. - 2. časť

2.časť: O slove cynika

V zbierkach Nepokoj a Milovanie v husej koži, ktoré vyšli v prvej polovici 60.rokov, sa čoraz oslavovanejší básnik začal venovať spoločensky aktuálnym témam. Básnik sa občiansky posúva, jeho príklon k nihilizmu azda najlepšie dokumentuje známa báseň Zabíjanie králikov. Z Válka sa stáva cynik. Po roku 1969 sa prihlásil k praxi tzv. normalizácie a stal sa ministrom kultúry SSR. V roku 1976 vydáva zbierku Slovo, v ktorej sa hlási k učeniu komunistickej strany.

„Nihilizmus nie je stav, v ktorom by bol človek schopný trvalo žiť.“
Milan Hamada

Autor: Róbert Šedivý
Respondent: prof.PhDr.Milan Hamada, DrSc.
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Matej Haász
Zvuk: Ľubica Olšovská

Miroslav Válek 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia