František Švantner II. (1912-1950) 1. časť

František Švantner II. (1912-1950) 1. časť

1.časť: Bytosť živelná

Dielo Františka Švantnera tvorí vyvrcholenie významnej tendencie v slovenskej literatúre - prózy naturizmu. Čitateľ sa stretáva s mimoriadne vzdelaným človekom, v podstate so samoukom. Je to neuveriteľné, ak uvážime, že nevytiahol päty zo stredného Slovenska. Švantner písal prózu, no svojim zameraním to bol básnik - básnik sujetu. Nekládol dôraz na dejovú stránku, literárne dielo totiž chápal ako záležitosť výrazu. V prvom období tvorby - v novelovej zbierke Malka (1942) a v románe Nevesta hôl (1946) - tvaroval svoje texty ako hrôzostrašné príbehy. S bravúrou dokázal vyjadriť tie stavy, ktoré sú výsledkom nie vedomej, ale podvedomej, doslova až nevedomej hĺbky ľudskej duše.

„Švantner bol presvedčený, že literárny proces nemôže byť čisto rozumovou záležitosťou, pretože vedel, že ani človek nekoná len rozumovo, ale aj pudovo.“
Milan Hamada

Autor: Róbert Šedivý
Respondent: prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Matej Haász
Zvuk: Stanislav Kaclík

František Švantner II. 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia