Walt Whitman (1819-1892)

Walt Whitman (1819-1892)

  Pripravili Mária Klapáková a Juraj Kuniak.

Walt Whitman

Živé vysielanie ??:??

Televízia