Ezop (6. stor. pred Kr.)

Ezop (6. stor. pred Kr.)

Legendárny zakladateľ gréckej bájky. Autor duchaplných zvieracích bájok, ktoré sa šírili ústne.

Odborné slovo: prof. Daniel Škoviera.

Ezop

Autorka: Táňa Kusá

Živé vysielanie ??:??

Televízia