Eugenio Montale (1896-1981)

Eugenio Montale (1896-1981)

Prázdnota je plnosť

Hermetizmus je fenomén, ktorému sa ani poézia samotná nepoddáva ľahko. Táto moderná podoba klasického symbolizmu osvetľuje temné plochy reality, odhaľuje jej mihotavé záblesky a počíta s disponovaným čitateľom, ktorý má nielen dostatočné znalosti, ale aj trpezlivosť. Hermetické básnenie dosiahlo najväčší ohlas v Taliansku – k jeho najznámejším predstaviteľom možno zaradiť to najreprezentatívnejšie trio talianskej poézie 20.storočia: Giuseppe Ungaretti - Salvatore Quasimodo a Eugenio Montale. Montale, rovnako ako aj ďalší dvaja menovaní, sa narodil v posledných rokoch 19.storočia, písať začal v medzivojnovom období a najznámejšie zbierky vydával v čase Mussoliniho teroru. Autor niekoľkých legendárnych básnických zbierok získal v roku 1975 Nobelovu cenu.

 „Je to človek, ktorý máločomu verí. Napriek tomu nemá existenciálne pocity márnosti.“

Miroslava Vallová

Autor: Róbert Šedivý
Respondentka: Miroslava Vallová    
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Ludmila Hodulíková
Zvuk: Andrej Klimits

Eugenio Montale Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: www.biografieonline.it

Živé vysielanie ??:??

Televízia