Francis Scot Fitzgerald (1896-1940)

Francis Scot Fitzgerald (1896-1940)

Pripravil Marcel Lacko.

Francis Scot Fitzgerald

Živé vysielanie ??:??

Televízia