Rámajána (zač. 3 stor. pred Kr.)

Rámajána (zač. 3 stor. pred Kr.)

Pripravila Mária Michalková v spolupráci s indologičkou Annou Rácovou.

"Hrdinský staroindický epos. Príbehy princa Rámu - vtelenia boha Višnu."

Rámajána

Rámajána - niečo navyše (PDF, 78kB)

Živé vysielanie ??:??

Televízia