Boris a Brambor
Boris a Brambor

James Joyce (1882-1941)

James Joyce (1882-1941)

Pripravila Helena Himičová.

James Joyce

Celým menom James AugustinAloysius Joyce - povedali o ňom:
Majster Joyce je veľkňazom modernej literatúry práve preto, že literatúra má svätyne nedostupnejšie než tibetské kláštory...

James Joyce - niečo navyše

Živé vysielanie ??:??

Televízia