René Descartes (1596-1650)

René Descartes (1596-1650)

Pripravila Mária Michalková v spolupráci s profesorom Miroslavom Marcellim.

René Descartes Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Citáty:
Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.
Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho čo neviem.
Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.
Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.
Pochybujem teda myslím, myslím, teda som. (Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.)

Živé vysielanie ??:??

Televízia