Javier Marías (1951)

Javier Marías (1951)

Vidieť (to) kompletne

Jeho otec Julián Marías je považovaný za jedného z najvýznamnejších španielskych filozofov 20.storočia. V 30.rokoch, v čase Španielskej občianskej vojny, bol ako pokrokový intelektuál nútený opustiť svoju krajinu. Vysťahoval sa do Veľkej Británie a neskôr odišiel do Spojených štátov amerických. A paradoxne práve vďaka tejto neradostnej situácii sa jeho syn, Javier Mariás, zoznámil už v mladosti s anglosaskou literatúrou, ktorá ho ako autora a prekladateľa sprevádza a spoluurčuje po celý život. Celosvetovo uznávaným spisovateľom sa stal na začiatku 90.rokov, keď napísal svoj prelomový román s názvom Také biele srdce. Literárna kritika u tohto najznámejšieho a pravdepodobne najvýznamnejšieho súčasného španielskeho spisovateľa vyzdvihuje, že sa mu darí to, o čo usiluje veľa súčasných románopiscov: spojiť zábavu s bohatým myšlienkovým obsahom. V 40-miliónovom Španielsku je dnes plejáda románopiscov, ale len jeden Marías.

„Do tradičného španielskeho realistického písania vniesol veľmi kreatívne a inšpiratívne znalosť iných literatúr a iných kultúr.“
Eva Palkovičová

Autor: Róbert Šedivý
Respondentka: PhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann
Zvuk: Rudolf Fritzmann

Autor na dnes: Javier Marías Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: concordbookshop.com

Živé vysielanie ??:??

Televízia