Štefan Krčméry (1892 - 1955)

Štefan Krčméry (1892 - 1955)

Pripravila Miroslava Gavurová v spolupráci s Jánom Gavurom.

Štefan Krčméry Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Povedali o ňom:
„Na Štefana Krčméryho mám veľmi pekné spomienky. Jeho starostlivosť o začínajúcich autorov bola bezpríkladná. O Krčmérym sa vie, že neraz poslal začínajúcemu autorovi z vlastného vrecka peniaze na cestu a zavolal si ho do Martina na pohovor. Nebyť Krčméryho, nebola by som vari napísala ani to málo. Kedykoľvek mi ako redaktor Slovenských pohľadov poslal kartičku s „prosbou“ o báseň, bolo to pre mňa takým povzbudením, že nebolo možno nevyhovieť...“ (Maša Haľamová)

„Turčiansky Sv. Martin bol jeho slnečnou dŕžavou. Tu sídlil baťko Škultéty, duchovný panovník nášho rodu. Krčméry bol jeho vikárom. Mojim snahám národného nadšenca Martin dával požehnaný nákrop veľkej viery. Vravieval mi často: „Nereplantuj k nám otrocky cudzie lacné krámy. Neopič sa po cudzom. I keď sa môžeš na všetkom učiť, čo dobrého svet má, musíš to vo svojej taviarni dobre pretvoriť a vyčariť na rýdze, našské skvosty...“ (Tido J. Gašpar)

Živé vysielanie ??:??

Televízia