Slovník "G"

Slovník "G"

Gesta:

Pojem gesta v stredovekej latinčine pôvodne označoval úradné spisy. Dnes ním označujeme dejepisecký žáner, ktorý vznikol v stredoveku a jeho cieľom bolo zachytiť v próze, menej často vo veršoch, činy významných osobností, predovšetkým cirkevných hodnostárov, ale tiež svetských vládcov od začiatku ich panovania. Gesta predstavujú prechodný žáner medzi kronikou a biografiou. Literárna úroveň žánru bola limitovaná cieľom, v zásade však kolísala od suchých analistických záznamov až po pestré opisy – krajín, národov, osobností. Pretože gesta sa spájali s obdobím vrcholného stredoveku, dominujúcim jazykom bola latinčina. K najznámejším dielam napísaným formou gest patria Gesta Karoli Magni Imperatoris z 9. storočia, Gesta Romanorum zo 14. storočia, v ľudovom francúzskom jazyku sa v stredoveku vyvinuli v chanson de geste. U nás najznámejším dielom v tomto žánre je Anonymova kronika – gesta Hungarorum - činy Maďarov.

Živé vysielanie ??:??

Televízia