Seamus Heaney (1939 - 2013)

Seamus Heaney (1939 - 2013)

Pero ako pištoľ zovreté

Ako vraví nejedna encyklopédia, Seamus Heaney bol jeden z najvýznamnejších írskych básnikov druhej polovice 20.storočia. Prirodzene, je to i nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1995 a tiež aj akási transformovaná pamäť írskej kultúrnej tradície do moderných podmienok. Už počas  života bol považovaný za národného básnika (v tom najlepšom zmysle slova). Vlastne všade, kam vstúpili jeho knihy, má ohromné renomé. A to aj napriek tomu, že jeho verše sa nebúria, nešokujú, neznižujú sa k estetiku hnusu, ba dokonca nevytvárajú rýmy, ani nevyhľadávajú humor. Naopak, zhmotňujú prirodzený svet, ktorý rozpráva tichom. Azda aj preto je Heaney autorom, ktorý pri každom novom čítaní funguje nanovo.

„Heaney často transformuje konkrétny predmet do metaforickej až symbolickej roviny. Poznáme to aj zo slovenskej básnickej tradície.“  
Martin Solotruk  

Autor: Róbert Šedivý
Respondent: Mgr. Martin Solotruk, PhD.  
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann
Zvuk: Peter Hájek

Seamus Heaney Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia