Karol Chmel (1953)

Karol Chmel (1953)

Básnik solitér

Ako básnik, prekladateľ, no v prvom rade nadšený čitateľ je bytostne napojený na modernú a postmodernú európsku a predovšetkým stredoeurópsku poéziu. Ako autor nie nevýznamných šiestich zbierok sa však stále akosi cudne ukrýva za haldou svojich nespočetných prekladov z poľštiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Istá zdržanlivosť v prezentácii vlastnej tvorby je v mnohých ohľadoch sympatická, v mnohých zas na škodu veci. Karol Chmel totiž ponúka to najlepšie zo súčasnej slovenskej poézie. Skalní čitatelia poézie majú možnosť sledovať, ako sa v zrelom veku neustále vyvíja – zbierkami Chiaroscuro (2009) a Batéria (2014) sa dotýka vrcholov svojej tvorby.

„Dokáže byť hravý, dokáže sa nadchnúť lyrickou impresiou, ale podstatnejšia preňho je pozícia osobného a osobnostného básnika.“
Ján Gavura

Autor: Róbert Šedivý
Respondent: doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. 
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Matej Haász
Zvuk: Rudolf Fritzman

Karol Chmel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia