Hana Gregorová (1885 - 1958)

Hana Gregorová (1885 - 1958)

Pripravila Simona Fochlerová v spolupráci docentkou Martou Součkovou.

Hana Gregorová

Živé vysielanie ??:??

Televízia