Sergej Alexandrovič Jesenin (1895 - 1925)

Sergej Alexandrovič Jesenin (1895 - 1925)

Pripravila Ivana Kupková v spolupráci s docentom Valerijom Kupkom.

Sergej Alexandrovič Jesenin

Živé vysielanie ??:??

Televízia