Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Pripravila Mária Michalková v spolupráci s profesorom Milanom Zigom.

Jean Jacques Rousseau

Živé vysielanie ??:??

Televízia