Úvod Novinky Tipy z programu
Ako dobre poznáte Spišský hrad? Celosvetový unikát zapísaný v UNESCO
Ako dobre poznáte Spišský hrad? Celosvetový unikát zapísaný v UNESCO

Ako dobre poznáte Spišský hrad? Celosvetový unikát zapísaný v UNESCO

Na jednom mieste objavíte až 375 lezeckých skalných ciest.

Od mladšej doby kamennej, teda od roku 5 tisíc pred n. l. má strategický význam pre tu žijúceho človeka národná prírodná pamiatka Spišský hradný vrch (632 m n. m.).

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Závrty a škrapy

Typické krasové formy závrty a škrapy dotvárajú kolorit unikátnej travertínovej kopy.

Tá svojím objemom na tomto území v takomto mohutnom meradle je podľa vyjadrení zoológa zo Správy Národného parku Slovenský raj Milana Barloga pre Televíkend: „Unikát aj z celosvetového hľadiska. Toto územie je zapísané v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. Podobu Dreveníka si bez vplyvu práce človeka počas tisícky rokov už nevieme predstaviť.“

Preto aj tunajšie pasenie dobytka má na prírodu podľa Milana Barloga pozitívny dosah: „Dlhé roky sa tu na škodu prírody nepáslo. Vďaka návratu pasenia vystúpili znova do popredia prírodné hodnoty. Opäť tu nachádzame druhy, o ktorých písali botanici pred stovkami rokov.“ 


Barlog-RTVS

Rozsiahly hradný komplex vznikol práve vďaka travertínovej kope, ktorá bola za národnú prírodnú pamiatku vyhlásená v roku 1990. Od roku 1993 je v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. Travertínová kopa stolovej hory vypínajúca sa v nížine Hornádskej kotliny oproti okoliu aj o dvesto metrov obľubujú ako klenot slovenskej prírody najmä skalolezci.

Získali na toto územie oficiálny status lezecký areál vďaka 375 lezeckým skalným cestám a variant. Netreba podľa Milana Barloga zabúdať na históriu: „V minulosti tu bol kameňolom, odkiaľ sa bral materiál na výstavbu aj Spišského hradu.“

Symbolom je poniklec slovenský

V Dreveníku sú mnohé atrakcie ako Peklo, čo sú kamenné skalné útvary chodieb s prevismy a s kolmými stenami, či najviac obdivovaný Kamenný raj. Ako vznikali skalnaté atrakcie, vysvetlil Milan Barlog odborne geologicky: „Krehké bloky travertínu popraskali a zosunuli sa od materského masívu smerom dolu po svahu po klzkom podloží. Za stovky tisícov rokov sa tu v ľadových dobách udržala teplomilná vegetácia. Naopak, v dobách, kedy zaľadnenie ustúpilo, sa tu udržali chladné prvky vegetácie a živočístva v tienitých roklinách a puklinách.“

Spišský-hrad-RTVS

Tento unikátny mix prírodných hodnôt poznáme ako Dreveník, ktorý má ako vyplýva zo slov Milana Barloga aj ďalšiu atrakciu z konca doby ľadovej: „Symbolom Dreveníka je jarný kvet poniklec slovenský. Dreveník je najbohatšou lokalitou na svete, kde jeho populácia dosahuje desiatky tisíc rastlín.“

poniklec-Milan-Kapusta-TASR

Poniklec slovenský je ohrozenou rastlinou, ktorej zber je zákonom chránený. Najlepšie ho môžeme obdivovať práve v prírode. Viac sa o hodnotách Dreveníka dozviete z archívu RTVS bez reklám a zadarmo.

25 50 75 90
Foto: TASR, RTVS

Živé vysielanie ??:??

Televízia