Úvod Novinky Tipy z programu
Poznáte náš svetový jaskynný aragonitový skvost? Pozrite si, kde ho nájdete
Poznáte náš svetový jaskynný aragonitový skvost? Pozrite si, kde ho nájdete

Poznáte náš svetový jaskynný aragonitový skvost? Pozrite si, kde ho nájdete

Najstaršie jaskynné priestory na Slovensku sú výnimočné aj v rámci celého sveta. Podobné skvosty majú už len v Argentíne a v Mexiku.

Ochtinskú aragonitovú jaskyňu vyhľadávajú nadšenci podzemných krás z celého sveta. Ide o raritu. Veď podobné jaskyne majú už len v Argentíne a v Mexiku. Lokalita je právom zapísaná do Svetového dedičstva UNESCO a patrí k európskym klenotom.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pre Televíkend správca jaskyne Pavol Horváth zdôraznil: „Materská hornina jaskyne je oveľa staršia ako v ostatných jaskyniach na Slovensku. Datuje sa približne na 400 až 460 miliónov rokov. Vek najstaršieho a zároveň najväčšieho útvaru v jaskyni sa odhaduje na približne pol milióna rokov.“

Pavol-Horváth-Televíkend-jaskyňa-RTVS

Vďaka štôlni Kapusta

Jaskyňu objavíte v kryptokrase severozápadného svahu lokality Hrádok v Revúckej vrchovine medzi Štítnikom a Jelšavou. Správca jaskyne Pavol Horváth dodal: „Jaskyňa bola objavená náhodou počas razenia geologickej prieskumnej štôlne Kapusta a to 7. decembra 1954.“

Priestory Ochtinskej aragonitovej jaskyne majú dĺžku približne 300 metrov a z toho je „sprístupnených asi 230 metrov“. Sprístupňovacie práce začali v roku 1966 a „pre verejnosť bola sprístupnená 2. júla 1972“. Prehliadka jaskyne trvá 35 až 40 minút podľa veľkosti turistickej skupiny a „teplota v jaskyni sa úpohybuje v rozmedzi 7,2 až 9 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť je tu sto percent“.

aragonit-RTVS

V jaskyni objavíte mramorovú sieň vďaka hornine, ktorá ju vytvorila, ale aj hviezdnu sieň, ktorá „pri troške fantázie pripomína nočnú hviezdnu oblohu“. Pritom budete prechádzať popri vodopádovom jazierku, pričom „zaujímavosťou tohto jazierka je, že jeho výška hladiny sa v jazierku nezmenila od objavenia jaskyne“.

Srdce z jaskyne

Medzi tunajšie podzemné rarity uviedol a ukázal správca jaskyne Pavol Horváth zvláštny jaskynný útvar: „Symbolom je srdce jaskyne a tento útvar pripomína svojím tvarom skutočné ľudské srdce. Niektoré zdroje ho uvádzajú aj ako srdce Hrádku, keďže sa nachádza približne v strede lokality Hrádok.“

Ochtinská aragonitová jaskyňa_Srdce Hrádku_Sylvia Hoffmannová.jpg

Aragonit je zriedkavejšia forma uhličitanu vápenatého, ktorý „kryštalizuje v rombickej kryštalickej sústave“ a v jaskyni sa nachádzajú podľa Pavla Horvátha dva typy aragonitovej výzdoby: „Prvým typom je excentrická forma výzdoby. Delí sa na dva podtypy ihlicovitej formy. Buď sú rovné priesvitné ihlice a druhý podtyp je špirálovitý, čo sú rôzne špirálovité útvary rastúce rôznymi smermi. Druhý typ sú gravitačné alebo obličkovité formy aragonitovej výzdobe.“

Viac sa o týchto unikátnych podzemných krásach dozviete z archívu RTVS bez reklám a zadarmo.

25 50 75 90
Foto: TASR, RTVS

Živé vysielanie ??:??

Televízia