Úvod Novinky Zaujímavosti
Svetový deň záchrany života: Aj vaše ruky môžu pomôcť
Svetový deň záchrany života: Aj vaše ruky môžu pomôcť

Svetový deň záchrany života: Aj vaše ruky môžu pomôcť

Ako postupovať pri prvej pomoci v čase pandémie koronavírusu?

Každoročne sa náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000 Európanov, ktorí sú väčšinou v produktívnom veku. 100 000 z nich by mohlo žiť, keby sme im vedeli poskytnúť prvú pomoc. Práve preto sa 16. október stal Dňom záchrany života.

V tomto roku sa už po siedmykrát k tejto iniciatíve pripája aj Slovensko. Organizátorom Svetového dňa záchrany života je Slovenská resuscitačná rada, ktorá sa snaží informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci a o potrebe vedieť ju poskytnúť.

16. október sa stal synonymom záchrany ľudského života

K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie doma (cca. v 70% prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ vedia ako resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych dvoj - až trojnásobne. Dnes je však kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako 1 z 10 takýchto pacientov.

„Hlavným cieľom Slovenskej resuscitačnej rady je neustále zvyšovať povedomie verejnosti o tom, aké dôležité je vedieť základné postupy resuscitácie. Je veľmi podstatné, aby sa ľudia nebáli poskytnúť prvú pomoc, pretože jediné zlé, čo môžu spraviť je, že neurobia nič. Samozrejme, v týchto neľahkých časoch pandémie je dôležitá aj bezpečnosť záchrancu profesionála či záchrancu laika," informuje predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.

A dodáva: „Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale o vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov môže zachrániť ľudské životy."


Ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci v čase pandémie?

Keď osoba poskytuje prvú pomoc postihnutému, ktorý nereaguje, je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

a) chráňte sa maskou či rúškom;

b) po uložení postihnutého na chrbát nepokračujte v záklone hlavy, aby ste mu otvorili dýchacie cesty. Nepokúšajte sa otvoriť jeho ústa.

c) nenakláňajte sa nad tvár osoby, nedávajte svoje ucho alebo tvár k ústam alebo nosu postihnutej osoby.

d) overte dýchanie pohľadom, či sa postihnutému dvíha hrudník a brucho.

e) zastavenie srdca spoznáte podľa obmedzenej alebo úplnej absencie normálneho dýchania bez toho, aby ste sa priblížili k ústam postihnutej osoby.

f) ak postihnutý nedýcha normálne, alebo ak si nie ste istí, zavolajte na tiesňovú linku Záchrannej služby, dajte si mobilný telefón na hlasitý odposluch („hands-free" režim), aby ste boli neustále v kontakte a zároveň požiadajte okoloidúcich o prinesenie automatizovaného externého defibrilátora (AED), ak je dostupný.

g) prekryte ústa a nos postihnutého vreckovku, utierkou, uterákom, prípadne mu nasaďte rúško alebo masku predtým, ako začnete s kompresiou hrudníka a defibriláciou (AED). Znižuje sa tak riziko šírenia vírusu vo vzduchu (aerosolizácia) počas stláčania hrudníka, či podávania defibrilačného výboja;

h) OKAMŽITE začnite s kompresiami hrudníka.

i) ak je k dispozícii AED, použite ho čo najskôr a postupujte podľa pokynov prístroja a operátora tiesňovej linky.

j) NEROBTE dýchanie z úst do úst. V prípade, že postihnutý je Váš rodinný príslušník alebo dieťa zvážte resuscitáciu aj dýchaním z úst do úst. (ak osoba poskytujúca prvú pomoc a KPR žije v spoločnej domácnosti s postihnutou osobou, je riziko kontaminácie spoločné)

k) ak je zachraňované dieťa (zastavenie srdca u detí býva spôsobené dýchacími problémami), dýchanie z úst do úst zvyšuje pravdepodobnosť prežitia dieťaťa.

l) pokračujte v resuscitácii až do príchodu záchrannej služby.

Svetový deň záchrany života

Cieľom kampane je posilniť myšlienku, že KPR poskytovaná rukami je jednoduchá, efektívna a môže byť vykonávaná kýmkoľvek. Vyššie počty KPR poskytovanej náhodnými okoloidúcimi sú spojené s vyšším podielom preživších srdečnej zástavy.

Veľa ľudí sa neodváži vykonávať KPR, pretože nevedia, čo robiť, alebo sa boja, že postihnutému človeku ublížia. Aby sme pomohli zvyšovať pravdepodobnosť toho, že KPR bude v prípade núdze poskytovaná okoloidúcimi, Slovenská resuscitačná rada odporúča výhradne ručnú KPR, ktorá má tri jednoduché kroky:

1. Skontrolovať, či postihnutý akokoľvek reaguje

2. Zavolať 112

3. Stláčať rýchlo a tvrdo stred hrude do doby, kým dorazí pomoc

„Už niekoľkokrát sa Slováci v rámci každoročného podujatia Deň záchrany života mohli presvedčiť, že svojimi rukami môžu zachrániť ľudský život. Aj v prípade, že záchranná zdravotná služba už je na ceste na miesto udalosti, o prežití rozhodujú v prípade náhlej zástavy srdca práve prvé minúty. Práve vtedy je postihnutý úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti," informoval predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.

25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia