Archív - zvoľte dátum

Studnička

Živá voda zo studnice nášho folklóru a tradícií, unikátne nahrávky ľudovej hudby z rozhlasového archívu, spomienky na protagonistov folklórneho hnutia.
Vysiela sa: nedeľa: 15:05–16:00
regina.bystrica@rtvs.sk

Studnička

Nedeľa 2.02.2020, Spevácka skupina Ulijanky - Profil speváckej skupiny Ulijanky z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.