Tak ti poviem

Spolunažívanie Rómov a Nerómov, aké je a aké môže byť.

Strieda sa s reláciami „Zvony nad krajinou – rómske“, "Národnostný kaleidoskop“ a „Na slovíčko“.

Relácia sa od 1.1.2020 nevysiela.