Mimoriadne relácie

Umelecko dokumentárne pásma a hudobnoslovné relácie vysielané počas mimoriadnych sviatočných štruktúr z produkcie Štúdia RTVS v Banskej Bystrici venované výnimočným osobnostiam, udalostiam a kultúrnym javom zo života nielen na strednom Slovensku.
Popis epizódy
Remeslá Oravy