Čítanie na pokračovanie - Archív extra

Čítanie na pokračovanie – viacčasťové série stretnutí so zaujímavými titulmi domácej i zahraničnej literatúry.

Archív EXTRA
Popis epizódy

Román Bystríka Šikula - Kvet medzi priepasťami zachytáva obdobie od zaciatku 90. rokov minulého storočia po súčasnosť. Spoločenské udalosti troch desaťročí sú však „iba“ literárnymi kulisami a časopriestorovými súradnicami osobného príbehu učiteľa vyrovnávajúceho sa po rozvode s podvodmi na strednej škole a prehlbujúcim sa ľúbostným vztahom k svojej žiačke.Pripravili: Zuzana Belková a Tereza Simanová. hudobná dramturgia: Lída Hodulíková, zvukový majster: Stanislav Kaclík. Číta: Přemysl Boublík