Glosa týždňa

Glosy týždňa vysielame každú sobotu už piaty rok. O umení a živote v minulých rokoch premýšľalo a rozprávalo takmer dvadsať osobností kultúrneho života. Tento rok ich je osem: Zuzana Bartošová, Mila Haugová, Daniela Kapitáňová, Alena Sabuchová, Silvester Lavrík, Daniel Pastirčák, Peter Prokopec a Daniel Salontay. Osem autorov, osem pohľadov na svet, umenie, kultúru a život.
Relácia sa už od februára 2022 do archívu neukladá.

V premiére každú sobotu o 8.40 a v repríze v stredu o 7.45 v Rannom ladení v Rádiu Devín.
Popis epizódy
Banská Štiavnica utrpela ranu, z ktorej sa bude spamätávať dlho.