Nedeľné popoludnie|Vasárnap délután

Patria | Nedeľa 20.01.2019, Začiatok relácie


Irodalom, közélet, művészetek, tudomány, humor, éredekes emberek, közérdekű információk. Literatúra, umelecké žánre, veda, humor, zaujímaví ľudia , verejnoprospešné informácie.

Vysiela sa: nedeľa|vasárnap 13:00-17:40.

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.

Nájdete nás na Facebooku