Tour de France 2022
Tour de France 2022

Fórum

Rubrika Fórum (alebo vaše starosti na našu hlavu) – krátka servisná občianska publicistika – tipy, podnety, námety poslucháčov zasielajte na adresu:
forum.regina@rtvs.sk alebo nadiktujte na záznamník 02/ 32 50 62 62.

Archív relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Kedy sa začne s rekonštrukciou trhoviska na Miletičovej?