Klub komunálnej politiky - Regina Stred

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí stredného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ján Danko (primátor mesta Martin) Radovan Vozárik (vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu Žilina) Ján Čelko (rektor Žilinskej univerzity) Aké sú aktuálne problémy dopravnej infraštruktúry v mestách Martin a Žilina? V Klube komunálnej politiky sa Vlado Záborský s hosťami pozhovára aj o jarnej údržbe miestnych ciest, kritických bodoch, ktoré trápia dopravnú situáciu v oboch mestách, ale aj o rozvoji pešej a cyklodopravy, na ktorú sa v našich mestách ešte nehľadí tak veľmi, ako by si to chodci a cyklisti zaslúžili. Moderuje: Vlado Záborský