My, Rusíni

Relácia sa venuje histórii Rusínov a všetkým aspektom rozvoja identity (kultúra, náboženstvo ap.). Jej cieľom je vyplniť mederu vo vzdelávaní Rusínov v oblasti identity.

Vysiela sa 3. sobota v mesiaci od 20.00 – 21:00.
Popis epizódy
So zberateľom piesní, ľudovej slovesnosti, zvykov a miestnym etnografom z Kamienky, Mikulášom Konevalom, sa budeme zhovárať o tom, ako sa kedysi gazdovalo na dedine. Dozviete sa, kedy a ako sa začínali jarné poľnohospodárske práce, ako ľudia využívali hospodárske zvieratá, ako sa spracoval ľan a ako ľudia hsopodárili na letných poľných obydliach - poľanách. S redaktorkou Natáliou Hrebíkovou.