35%_FM


Od nového roka máme slovenskú hudbu ešte o čosi radšej než doposiaľ. Konkrétne o ďalších 5% radšej. Výsledkom je dvojhodinovka výlučne slovenskej hudby.

Nájdete nás na Facebooku