Po stopách pamäti

Cyklus relácií Sone Gyarfašovej si všíma osobnosti, ktoré sa v minulom storočí významným spôsobom presadili ako predstavitelia kultúrneho disentu. Zapodieva sa ľuďmi, ktorí prejavili zásadný odpor voči svojvôli komunistickej moci - a to nielen na poli umenia, ale aj v širších kultúrnych súvislostiach: napríklad pri zastávaní občianskych slobôd ako základného prejavu spoločenskej kultúry. Čerpá z osobných výpovedí týchto ľudí, ktoré nahrali v Ústave pamäti národa. Tie do istej miery aj predurčujú výber osobností v centre záujmu.
Strieda sa s reláciami: Akadémia, Nad slovom, Drzo mladí.

Vysiela sa každú štvrtú sobotu v mesiaci od 17.00 do 18.00.