Roľnícka beseda

Netradičná výsadba zemiakov. Stavy poľovnej zveri. Moderuje Ján Kondor.