Roľnícka beseda

Leto v agrorezorte. Reportáže a rozhovory Jána Kondora s poľnohospodármi o aktuálnom dianí na východom Slovensku.

Vysiela sa v utorok 17:30-18:00
Popis epizódy
U vinohradníka Jaroslava Ostrožoviča vo Veľkej Tŕni. Moderuje Ján Kondor.