MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Roľnícka beseda

Leto v agrorezorte. Reportáže a rozhovory Jána Kondora s poľnohospodármi o aktuálnom dianí na východom Slovensku.

Vysiela sa v utorok 17:30-18:00
Popis epizódy
Drobnochovy, starostlivosť o poľovnú zver a udržiavanie lesa v obci Petrovany. Moderuje Ján Kondor.