Na vlastné nohy

Prečo mi nikto nerozumie, alebo prečo sa hádame? pripravili: Martina Švirlochová, Dalibor Uhlár, Marianna Ďuranová, Oliver Orth