Fokus

Devin | Streda 3.04.2019, Publicistika


Režisér Marián Amsler (1979) patrí k mladšej strednej generácii, v súčasnosti umelecký šéf Divadla Astorka Korzo ´90, pred tým umelecký šéf (od 2008) a interný režisér v HaDivadle v Brne (2010 - 2014), od absolvovania VŠMU spolupracuje aj so slovenskými aj s českými divadlami - (okrem už spomínaných) Činohrou SND, DAB Nitra, SKD Martin, Divadlom Aréna, Dejvickým divadlom v Prahe, Divadlom Petra Bezruča v Ostrave, Činoherným štúdiom v Ústí nad Labem; je spoluzakladateľ nezávislého Divadla Letí v Prahe (2005). V dnešnom Fokuse (13.00 - 13.30 hod.) na tému "Československo v umení" budeme hovoriť o spoločných črtách v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, živote a fungovaní divadiel na oboch stranách hranice a aj o tom, v čom sú odlišné. Režisér Marián Amsler (1979) patrí k mladšej strednej generácii, v súčasnosti umelecký šéf Divadla Astorka Korzo ´90, pred tým umelecký šéf (od 2008) a interný režisér v HaDivadle v Brne (2010 - 2014), od absolvovania VŠMU spolupracuje aj so slovenskými aj s českými divadlami - (okrem už spomínaných) Činohrou SND, DAB Nitra, SKD Martin, Divadlom Aréna, Dejvickým divadlom v Prahe, Divadlom Petra Bezruča v Ostrave, Činoherným štúdiom v Ústí nad Labem; je spoluzakladateľ nezávislého Divadla Letí v Prahe (2005). V dnešnom Fokuse (13.00 - 13.30 hod.) na tému "Československo v umení" budeme hovoriť o spoločných črtách v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, živote a fungovaní divadiel na oboch stranách hranice a aj o tom, v čom sú odlišné.

 

Nájdete nás na Facebooku