Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Peter Turčík: Vývin slovenskej myšienky do polovice 18. storočia/ V ďalšom pokračovaní magazínu o dejinách budeme hovoriť podrobnejšie najprv o tom, prečo sa sv. Cyril a sv. Metod nestali zjednocujúcou ideou Uhorska a prečo sa tým personálnym tmelom stali dvaja panovníci - sv. Štefan a sv. Ladislav. Druhou základnou témou bude uhorský patriotizmus a zmienime sa aj o teoretických pokusoch vzdelancov z územia dnešného Slovenska vniesť do fungovania kráľovstva prvky občianskej spoločnosti 3. časť