Historia Magistra Vitae - Rádio Devín

Aj keď preklad názvu tejto obľúbenej relácie znamená, že história je učiteľkou života, treba zdôrazniť, že dejinné udalosti sa nikdy neriadili touto sentenciou. Politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Relácia reflektuje, analyzuje a s odstupom komentuje zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.
Strieda sa s reláciou Stratení v čase.

Vysiela sa v nedeľu o 18:00

Archív starších relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Bežný život starých Rimanov 06/ 8 / I keď starí Rimania ostávali verní praktikám sakrálnej a magickej medicíny, aj tu sa začal šíriť kult Eskulapa a vzápätí sa tu uplatnili aj grécki lekári a chirurgovia, ktorí boli nositeľmi solídnej, pozitívnej vedeckej tradície. Tradičné zvyky sa však zachovali tak trochu všade. Definitívne odlúčenie vedy od mágie a empirickej praxe vlastne nenastalo. Vďaka nevyčerpateľnej dôverčivosti chudobných i bohatých jednoduchá „scientia herbarum“, čiže liečenie bylinkami, sa striedala v praxi s užívaním tých najpochybnejších odvarov a mastí, ktoré verejne predávali celé húfy šarlatánov. Toto je z úvodu ku kapitole - Medicína medzi vedou a mágiou v publikácii Antický Rím, ktorá vyšla v Tatrane v roku 1975. Autorom je historik z univerzity vo Florencii Giovanni Pugliese Carratelli. Citát signalizuje jednu z tém tohto šiesteho pokračovania osemdielneho cyklu diskusií o bežnom živote starých Rimanov. Tou druhou, kontextuálnou, bude typicky rímska inštitúcia a tou boli therme, teda kúpele. A samozrejme budeme hovoriť aj o tom, akú podobu mala medicínska starostlivosť. Najprv sa však pokúsime priblížiť, ako sa starí Rimania stravovali, čo bolo alfa a omega ich každodenného jedálnička.