Lekár radí

Liečba a prevencia, poradenstvo, zdravotnícka sveta.

Vysiela sa: utorok: 10:13-10:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.2.2016 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk
Popis epizódy
Covid a diabetici