50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Hudobné pozdravy NEV

Pozdravy jubilantom v rusínskom / ukrajinskom jazyku

Vysiela sa: sobota 14:00 - 15:00.

Podrobnosti tu.
Popis epizódy
Program národnostno-etnického vysielania Rádia Patria