Národnostný magazín

Regina Východ | Sobota 7.03.2020, Preb. - Patria_NEV


Na návšteve v Smolníckej Hute. Vypočujeme si rozprávanie pamätníčok z obce o nemeckom nárečí i tradičné nemecké piesne a dozvieme sa aj o izbe tradícií Heimatstube.

 

Nájdete nás na Facebooku