Národnostný magazín - NEV

Od 1.1. 2023 sa relácia delí na 4 samostatné magazíny:

Český magazín
Nemecký magazín
Poľský magazín
Rómsky magazín
Ukrajinský magazín
Popis epizódy
V dnešnom vydaní Ukrajinského magazínu pozornosť zameriame na 7. ročník Dní Ukrajiny v Košiciach. Z bohatého programu sa poslucháči dozvedia viac o nultom resp. prvom ročníku Veteránskej míle, ktorá sa v mestskom parku v Košiciach uskutočnila v nedeľu 26. septembra za účastí veteránov vojny na východe Ukrajiny. Druhou akciou Dní Ukrajiny bolo Slovensko-ukrajinské fórum na tému spolupráce v rámci rozvoja turistického ruchu ako aj v rámci samospráv, nadviazania nových kontaktov, partnerstiev ako na Slovensku tak aj na Ukrajine. Ďalšími témami magazínu je otvorenie pastoračného centra pravoslávnej farnosti v Košiciach a Festival jump fest v Košiciach.