Nemecký magazín

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu nemeckej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00
Popis epizódy
Pán Stefan Kruschke pôsobí ako vedúci tlačového a kultúrneho referátu Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. Sprevádzali sme ho počas jeho aprílovej návštevy Košíc, kedy sa stretol so zástupcami a zástupkyňami vzdelávacích inštitúcií v Košiciach. Cieľom týchto stretnutí bolo posilniť spoluprácu v oblasti výučby a štúdia nemeckého jazyka medzi nemeckým veľvyslanectvom a slovenskými školami a univerzitami. V májovom vydaní Nemeckého národnostného magazínu spolu s pánom Kruschkem navštívime Gymnázium na Opatovskej a Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach.