Tour de France 2022
Tour de France 2022

History check_FM

Každý štvrtok po 8. hodine sa v Ráne na eFeMku s historikom z SAV Jakubom Drábikom pozrieme na známe i menej známe udalosti, kľúčové momenty a fenomény dejín. Rubrika History check_FM prináša zaujímavosti z domácej a svetovej histórie v nových súvislostiach, tak ako ich možno nepoznáte.
Popis epizódy
Spisovateľ, prekladateľ, politik a teológ Ján Francisci-Rimavský by 1. júna oslávil 200 rokov. Spolu s ďalšími Štúrovcami sa pravidelne zúčastňoval na valných zhromaždeniach spolku Tatrín. Zážitky z jedného z nich dokazujú, že okrem intelektuálnej práce sa vedeli aj poriadne zabaviť.