Klub farmárov

Aktuálna publicistika o tom, čo zaujíma a trápi našich poľnohospodárov, farmárov, lesníkov, vinohradníkov, chovateľov...

Vysiela sa: každý 2. štvrtok 10:05-11:00
Popis epizódy
Začínajúca sezóna kliešťov