Klub farmárov

Aktuálna publicistika o tom, čo zaujíma a trápi našich poľnohospodárov, farmárov, lesníkov, vinohradníkov, chovateľov...

Vysiela sa: štvrtok 10:39 -10:46

V budúcnosti nájdete archív relácií tu.
Popis epizódy
Cestovanie so zvieratami