MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Klub farmárov

Aktuálna publicistika o tom, čo zaujíma a trápi našich poľnohospodárov, farmárov, lesníkov, vinohradníkov, chovateľov...

Vysiela sa: štvrtok 10:05-11:00
Popis epizódy
Inovatívne prístupy k poľnohospodárskej výrobe