Archív - zvoľte dátum

Bohoslužba

Nedeľa 3.06.2018 09:30

Priamy prenos.

Načítava sa prehrávač...

Oslava sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa vo viacerých mestách či obciach Slovenska už tradične uskutočňuje na verejnom priestranstve, kde sa Eucharistická slávnosť spája s tzv. teoforickými procesiami. Pri tejto slávnosti, ktorá sa ľudovo nazýva aj sviatkom Božieho Tela, stojíme pred tajomstvom úzkeho spojenia Boha s nami smrteľnými ľuďmi. Toto najvnútornejšie spojenie sa uskutočnilo cez osobu Ježiša Krista. On je Božím Synom, ktorý zostáva s nami, medzi nami a v nás, tak ako nám to prisľúbil. Podľa jeho vlastných slov, dáva sa nám za pokrm a nápoj pod spôsobom chleba a vína pri každej svätej omši. Na štyroch zastaveniach procesie v exteriéri sa prednáša úryvok z Evanjelia, spev žalmov a krátka modlitba, po ktorej nasleduje požehnanie s Eucharistiou v monštrancii. Tieto viditeľné úkony konané na verejnosti sú naplnením Ježišovej výzvy, aby sme sa nehanbili vyznať ho pred ľuďmi, aby sme sa neostýchali ponúkať ho ďalej, ohlasovať a šíriť vieru v neho. Cirkev žije z neho samého. Cirkev žije z Eucharistie! To je dôvod, prečo jeho eucharistické Telo nesieme ulicami miest i dedín a ukazujeme ho celému svetu ako najväčší poklad – dôvod a príčinu našej viery. Nech je to úprimný a nebojácny prejav našej odovzdanosti Bohu. Zanesme Ježiša cez náš dobrý život aj tam, kam sa nemôže dostať pod spôsobom chleba.