Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Televízny klub nepočujúcich

Sobota 9.12.2017 10:25

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Načítava sa prehrávač...

V magazíne sa budeme venovať novému kňazovi pre nepočujúcich, ktorý nahradil dlhoročného františkánskeho kňaza Felixa. Brat Silvester bude v poradí štvrtý kňaz, ktorý bude mať na starosti omše pre nepočujúcich, aj osvetu pre nepočujúcich. Dozvieme sa aj to, čo nepočujúci od nového kňaza očakávajú. V druhej časti relácie prinesieme posolstvo od evanjelického kňaza Jána Hroboňa, ktorý pri príležitosti 500. výročia reformácie, objasní nepočujúcim tento pojem a oboznámi ich s osobou reformátora - Martina Luthera.