Okná duše dokorán

Duševné poruchy zhoršujú kvalitu života jednotlivcov, vytvárajú partnersko-sociálnu disharmóniu, zaťažujú verejné financie, výkonnosť ekonomiky a celú spoločnosť. Prevenciou je hovoriť o nich. Všetky fakty o tejto téme sú univerzálne potrebné. Liga za duševné zdravie vám prináša 16 dielny cyklus zrozumiteľného rozprávania a poučných informácií priamo od odborníkov. Originálnym prvkom v relácií je osoba moderátorky MUDr. Soni Belanskej, ktorá sama je psychiatrička, respektíve psychoterapeutka. Okná duše dokorán je pre všetkých, ktorým duševné zdravie nie je ľahostajné.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

14/ Minulosť a budúcnosť psychiatrie na Slovensku: Ako ďaleko do histórie siahajú korene psychiatrie a psychológie? Aké je ich postavenie v súčasnej medicíne, a najmä – aká ich čaká budúcnosť? V súčasnosti stojíme na prahu reformy starostlivosti o duševné zdravie. Ak chceme niečo zmeniť a zlepšiť v budúcnosti, je dôležité poučiť sa z chýb minulosti. Tento medicínsky odbor sa stále vyvíja a usiluje sa reagovať na zmeny v spoločnosti, aj v myslení ľudí. Podarí sa správne a včas prispôsobiť problémom moderných ľudí? Hosť diskusie: MUDr. Pavel Černák, PhD.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 16.01. 10:31
  • Sobota 23.01. 12:15