Okná duše dokorán

HD Európska tvorba
Duševné poruchy zhoršujú kvalitu života jednotlivcov, vytvárajú partnersko-sociálnu disharmóniu, zaťažujú verejné financie, výkonnosť ekonomiky a celú spoločnosť. Prevenciou je hovoriť o nich. Všetky fakty o tejto téme sú univerzálne potrebné. Liga za duševné zdravie vám prináša 16 dielny cyklus zrozumiteľného rozprávania a poučných informácií priamo od odborníkov. Originálnym prvkom v relácií je osoba moderátorky MUDr. Soni Belanskej, ktorá sama je psychiatrička, respektíve psychoterapeutka. Okná duše dokorán je pre všetkých, ktorým duševné zdravie nie je ľahostajné.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

16/ Psychológia šťastia – viac ako psychohygiena: Lepší je gram prevencie ako kilo liečby, hovorí príslovie. Aj dušeným poruchám je lepšie predchádzať, ako ich neskôr liečiť. Psychológia sa nezaoberá iba skúmaním a liečbou duševných porúch, nefunkčných vzťahov, či prepojením stresu s telesnými chorobami. Moderná psychológia skúma človeka aj ako „zdravého, fungujúceho a spokojného jedinca“. Hľadá spôsoby ako mu pomôcť udržať dlhodobý pocit spokojného a šťastného života. Hosť diskusie: Mgr. Aleš Bednařík, psychológ, psychoterapeut

Archív - zvoľte dátum